Profesores de Asignatura 2019

Docentes de Asignatura

Bárbara Salinas Profesora de Artes Musicales
Andrea Ramos Profesora de Educación  Cívica
Jonathan Garcia Profesor de Educación Física
Ximena Fariña Profesora de Educación Física 
Claudia Flores Profesora de Religión
Claudia Zuñiga Profesora de religion y Arte
Francesca Jimenez Profesora de artes